Xplosure lid van branchevereniging VEO

Vanaf deze maand is adviesbureau Xplosure BV officieel lid van de Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO). Door te participeren in deze belangen- en netwerkorganisatie zijn we snel en inhoudelijk op de hoogte van alle brancheontwikkelingen. Hierdoor kunnen we u als opdrachtgever nog beter adviseren over de huidige en toekomstige veranderingen die op het gebied van explosievenopsporing plaats zullen gaan vinden.

De Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) is dé belangenvereniging en netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog in de (water)bodem zijn achtergebleven. VEO vertegenwoordigt een belangrijk deel van de professionals in de branche. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) van het Ministerie van Defensie is als toehoorder bij VEO betrokken. Verder is de VEO gesprekspartner van andere (overheids)organisaties en instanties die te maken hebben met achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Aanvankelijk is de VEO opgericht dóór en vóór opsporingsbedrijven. Inmiddels is het werkveld verbreed tot meerdere specialisaties. Dat geldt ook voor de activiteiten van VEO, waar niet alleen opsporingsbedrijven bij zijn betrokken, maar ook onderzoek- en adviesbureaus zoals Xplosure, kennisinstellingen, (overheids)organisaties en andere instanties.