Advies

Volgens het Arbobesluit artikel 4.10 is het voor een initiatiefnemer van werkzaamheden verplicht om werkgerelateerde risico’s in kaart te laten brengen. Daar horen volgens de Arbowetgeving ontplofbare oorlogsresten / explosieven ook bij. Een gedegen onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven hoort dus standaard onderdeel te zijn van uw werkvoorbereiding. Van belang, want zo voorkomt u  niet alleen veiligheids- maar ook financiële risico’s voor uw plangebied.

Bij Xplosure werken we conform de geldende regelgeving en voeren we allerhande soorten bureaustudies en analyses uit. Afhankelijk van uw situatie kan dit zijn: een oriënterend onderzoek, een historisch onderzoek 1940-1945, een onderzoek naar risico-verlagende, naoorlogse ontwikkelingen of een definitieve risicoanalyse dat uitmondt in een zo efficiënt mogelijk opsporingsadvies. 

Ook kunnen we u van dienst zijn wanneer voor uw plangebied in het verleden een bureaustudie is uitgevoerd dat niet langer voldoet aan de huidige wet- en regelgeving of (door het globale, inventariserende karakter) een inhoudelijke verdieping goed kan gebruiken.

Deskundig advies nodig

Xplosure heeft veel kennis en kunde binnen een hecht samenwerkingsverband. Daardoor kunnen wij projecten multidisciplinair aanvliegen.

Ik wil advies