Advies over...

Advies Onderzoek Realisatie

Xplosure

Ruim 75 jaar geleden en nog steeds van invloed op uw plangebied: de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Van invloed, omdat er een risico is op het aantreffen van achtergebleven explosieven (ook wel ontplofbare oorlogsresten genoemd). Ook is het mogelijk dat er in de bodem andere kansrijke informatie over deze periode aanwezig is. Bij veel projecten is er dus een samenloop tussen het opsporen van explosieven en archeologie. 

Bij het bepalen of er in een plangebied een kans is op het aantreffen van achtergebleven explosieven, objecten of sporen, wordt voor beiden nog vaak afzonderlijk onderzoek gedaan. Bij explosievenopsporing is dat vanuit veiligheid (Arbowetgeving en Openbare Orde en Veiligheid) en bij archeologie is dat vanuit het behoud van waardevol erfgoed (Erfgoedwet).

Wat nu als beide disciplines elkaar blindelings weten te vinden? Onderzoek naar dezelfde periode, met (deels) hetzelfde onderzoeksmateriaal, maar met verschillende uitgangspunten…. voor u als opdrachtgever overzichtelijk, efficiënt èn kostenbesparend.

Bij Xplosure werken niet alleen onderzoekers en adviseurs afkomstig uit de werkvelden van explosievenopsporing of archeologie, maar hebben we tevens beschikking over opsporingdeskundigen, civiel-technici, veiligheidskundigen en GIS-specialisten: allemaal met kennis en respect voor andermans discipline, en daar kunt u profijt van hebben.

Xplosure is een onderdeel van DAGnl, De Adviesgroep Nederland, waar kennis en ervaring op de vakgebieden civiel, milieu, water, archeologie, stedenbouw en ecologie ruimschoots aanwezig zijn. Door projecten met een bredere visie te benaderen, kunnen opdrachtgevers tijd en kosten besparen en daardoor planningen efficiënter opzetten en uitvoeren. Xplosure is CS-VROO gecertificeerd.

Combinatie met archeologisch onderzoek en milieukundig bodemonderzoek

Binnen DAGnl kunnen wij archeologisch onderzoek, milieukundig bodemonderzoek en explosievenonderzoek combineren en onderling afstemmen. Zo zorgen wij voor een veilige, efficiënte en kosteneffectieve manier van werken.