Onderzoek

Door het uitvoeren van een doelgericht onderzoek kunnen we aangeven welke risico’s er in uw plangebied zijn en of verder onderzoek noodzakelijk is. Welke effecten hebben mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten / explosieven op mijn project? Daar wil je als initiatiefnemer van werkzaamheden of als uitvoerende partij zo snel mogelijk antwoord op. Xplosure onderzoekt, doet een risicoanalyse en geeft antwoord op die vraag.

Bij Xplosure werken we conform de geldende regelgeving en voeren we allerhande soorten bureaustudies en analyses uit. Afhankelijk van uw situatie kan dit zijn: een oriënterend onderzoek, een historisch onderzoek 1940-1945, een onderzoek naar risico-verlagende, naoorlogse ontwikkelingen of een definitieve risicoanalyse dat uitmondt in een zo efficiënt mogelijk opsporingsadvies. 

In de plan-fase van het project doen we een doelgericht onderzoek. Zo weten we welke risico’s er zijn en of verdere opsporing nodig is. Bij de uitvoering van het bureauonderzoek maken we gebruik van allerhande historische bronnen èn onze jarenlange ervaring en samenwerking met informatieverschaffers in binnen- en buitenland.

Het voorgaande biedt bovendien de mogelijkheid om de onderzoeksresultaten bij het onderwerp militaire archeologie te integreren. Zo slaat u twee vliegen in één klap: een grondig en op feiten berust explosievenonderzoek èn tegelijkertijd een inzicht in archeologische kansen.

Deskundig advies nodig

Xplosure heeft veel kennis en kunde binnen een hecht samenwerkingsverband. Daardoor kunnen wij projecten multidisciplinair aanvliegen.

Ik wil advies