Diensten

Xplosure bestaat uit een groep mensen met uitgebreide kennis van de Tweede Wereldoorlog, die bovendien weten welke risico’s èn kansen er zijn die deze periode in de Nederlandse geschiedenis ons heeft nagelaten. Dit specialisme combineren we met de binnen onze organisatie aanwezige archeologische, munitietechnische èn civiel-technische kennis. Zo geven we een advies met multidisciplinaire grondslag.

Onze diensten samengevat

  • Orienterend onderzoek / quickscan
  • Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten 1940-1945
  • Vooronderzoek Naoorlogse Ontwikkelingen
  • Risicoanalyses Ontplofbare Oorlogsresten
  • Bureaustudie Archeologie van de Tweede Wereldoorlog
  • Onafhankelijk advies en second opinions
  • Procesbegeleiding van opsporingprojecten
  • Directievoering en toezicht van opsporingsprojecten
  • Opzetten en begeleiding van archeologisch veldwerk
  • Combinatieprojecten WOII-archeologie, milieu etc.

Xplosure doet wat nodig is, niets meer of minder

Ons doel is om u als opdrachtgever te voorzien van onafhankelijk advies, te doen wat noodzakelijk is en te denken in kansen en mogelijkheden. Altijd op basis van inhoud en in overleg met de opdrachtgever.

Deskundig advies nodig

Xplosure heeft veel kennis en kunde binnen een hecht samenwerkingsverband. Daardoor kunnen wij projecten multidisciplinair aanvliegen.

Ik wil advies