Over ons

Xplosure is een onafhankelijk adviesbureau dat zich bezighoudt met alle risico’s en kansen die samenhangen met de Tweede Wereldoorlog. Medewerkers van Xplosure hebben dan ook een geschiedkundige, archeologische of munitietechnische achtergrond. Samen met GIS-deskundigen en civieltechnici adviseren wij u op een objectieve, onafhankelijke en inhoudelijke manier over de volgende onderwerpen:

Explosievenonderzoek: bureaustudies en opsporingsbegeleiding

Volgens het Arbobesluit artikel 4.10 is het voor een initiatiefnemer van werkzaamheden verplicht om werkgerelateerde risico’s in kaart te laten brengen. Daar horen volgens de Arbowetgeving ontplofbare oorlogsresten / explosieven ook bij. Een gedegen onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven hoort dus standaard onderdeel te zijn van uw werkvoorbereiding. Van belang, want zo voorkomt u niet alleen veiligheids- maar ook financiële risico’s voor uw plangebied.

Bij Xplosure werken we conform de geldende regelgeving en voeren we allerhande soorten bureaustudies en analyses uit. Afhankelijk van uw situatie kan dit zijn: een oriënterend onderzoek, een historisch onderzoek 1940-1945, een onderzoek naar risico-verlagende, naoorlogse ontwikkelingen of een definitieve risicoanalyse dat uitmondt in een zo efficiënt mogelijk opsporingsadvies. 

Ook kunnen we u van dienst zijn wanneer voor uw plangebied in het verleden een bureaustudie is uitgevoerd dat niet langer voldoet aan de huidige wet- en regelgeving of (door het globale, inventariserende karakter) een inhoudelijke verdieping goed kan gebruiken. Als opsporingswerkzaamheden binnen uw plangebied echt noodzakelijk zijn, dan kunnen wij u ook ontzorgen. Wij werken met diverse gecertificeerde opsporingsbedrijven met ieder hun eigen specialismes, maar elk met dezelfde insteek als Xplosure: het gebied veilig maken, maar alles in overleg en volledig transparant. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen en beoordelen van offertes, het beoordelen van projectplannen, de begeleiding van en toezichthouden op de daadwerkelijke opsporing, het beoordelen van de eindoplevering etc.

Militaire archeologie 

Bij gebiedsontwikkeling is archeologisch (voor)onderzoek wettelijk verplicht. Wanneer u vermoedelijk resten uit de Tweede Wereldoorlog kunt tegenkomen, is het raadzaam om hier specialistisch onderzoek naar te laten doen. Met archeologisch onderzoek naar deze periode kunnen deze tastbare herinneringen worden vastgelegd. Denk hierbij aan restanten van schuilkelders, loopgraven of vliegtuighangars, maar ook aan de losse objecten die achtergebleven kunnen zijn. 

Dergelijk onderzoek is gebonden aan wet- en regelgeving (zoals Openbare Orde en Veiligheid). Omgang met de fysieke resten uit een bewogen periode als de Tweede Wereldoorlog vraagt dan ook om ervaring en deskundigheid. Xplosure kan zowel het onderzoek naar explosieven als de archeologie voor u verzorgen. Van deze combinatie kunt u profijt hebben.

De archeologie dient hiermee als een verlengstuk: naast het in kaart brengen van risico’s omtrent achtergebleven explosieven, worden de verhalen uit het ‘bodemarchief’ in kaart gebracht. Deze multidisciplinaire aanpak kunnen wij realiseren omdat wij al deze vaardigheden zelf in huis hebben. Door deze samenwerking ontstaat een uniek product. 

Naast de informatie en de verhalen die dit onderzoek op kan leveren, is archeologie van de Tweede Wereldoorlog bij uitstek een manier om een gebied of een project op een bijzondere manier te verbeelden. Denk hierbij aan een publieksboek, advisering voor een monument of het terugbrengen van een gebeurtenis of verdwenen landschap op creatieve wijze. Wij kunnen door onze ervaring hierin adviseren over of meedenken met de mogelijkheden hieromtrent. 

Combinatie

Twintig jaar ervaring op het gebied van explosieven. Tel daarbij ruim tien jaar ervaring met archeologie van de Tweede Wereldoorlog op en er ontstaat een krachtig onderzoeksteam met minimaal 30 jaar aan kennis op het gebied van de Tweede Wereldoorlog. Door gebruik te maken van elkaars ervaringen en disciplines, open te staan voor elkaars specialismes en samen op te trekken vermijden wij dubbel werk, extra uren en dus ook onnodige onderzoekskosten.

Vanuit afzonderlijke vakgebieden maken wij gebruik van divers bronnenmateriaal dat ons informatie geeft over allerhande gebeurtenissen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. De een gebruikt het bronnenmateriaal om een gedegen risicoschatting op het gebied van ontplofbare oorlogsresten te maken (explosievenonderzoek), de andere om archeologische sporen in kaart te brengen. Wij vullen elkaar dus aan. Wat ons al die jaren al heeft verbaasd, is dat beide disciplines deze bronnen afzonderlijk van elkaar achterhalen, aanschaffen, verwerken en analyseren, maar dat er nooit daadwerkelijk een efficiëntieslag is gemaakt door beide disciplines met elkaar te combineren.

Een combinatie van explosievenopsporing en archeologie: een kwestie van efficiënt gebruik maken van ervaringen en middelen.

Deskundig advies nodig

Xplosure heeft veel kennis en kunde binnen een hecht samenwerkingsverband. Daardoor kunnen wij projecten multidisciplinair aanvliegen.

Ik wil advies