Over DAGnl

Intensieve samenwerking binnen DAGnl

Voor multidisciplinaire vraagstukken maken wij gebruik van een samenwerkingsverband met onze zusterbedrijven. Het moederbedrijf DAGnl, De Adviesgroep Nederland (totaal ca. 120 medewerkers), bestaat uit verschillende advies- en ingenieursbureaus met elk een eigen identiteit en expertise. De bedrijven die onder DAGnl vallen:

 • Xplosure (explosievenonderzoek- en advies)
 • Greenhouse Advies (archeologie, bodemonderzoek en sanering, energietransitie en duurzaamheid en water)
 • Civil Management (civiele techniek regio Midden- en Zuidoost-Nederland)
 • Buro Hoogstraat (3D-visualisaties, landmeten en civiele techniek regio Midden-Nederland)
 • Incite Projects (civiele techniek regio Oost-Nederland)
 • Buro Noord (civiele techniek regio Noord-Nederland)
 • GRAS Advies (groen, recreatie en sport accommodaties)
 • Buro Stedenbouw (stedenbouw en ruimtelijke ordening)
 • Civil Works (civiele techniek regio Midden- en West-Nederland)
 • Pro Ruimte (civiele techniek en plan- en gebiedsontwikkeling Zuid-Nederland)
 • DAGnl Integrum (Automatisering, Administratie, Facilitair, P&O en communicatie)
 • Buro Borgland (plan- en gebiedsontwikkeling, stedenbouw en civiele techniek)