Park Lingezegen

Een park om verstedelijking tegen te gaan

Om o.a. verstedelijking in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen tegen te gaan, is gestart met de aanleg van Park Lingezegen. De afgelopen jaren zijn Arnhem en Nijmegen namelijk flink uitgebreid wat o.a. impact had op de groen- en bufferzone van dit gebied.

Deze grootstedelijke ontwikkelingen hadden een tegenhanger nodig. Daarvoor is het gebied tussen Arnhem en Nijmegen als Rijksbufferzone aangewezen.

De omvang van Park Lingezegen

Park Lingezegen is een omvangrijk park en bestrijkt ca. 1700 ha en ligt tussen Arnhem, Nijmegen, Elst en Bemmel. Zij versterkt en behoudt de groene en recreatieve kwaliteit. Tegelijkertijd begrenst Park Lingezegen ook de verstedelijking van het gebied.

Het park ligt met ca. 1500 ha binnen de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. Dit gebied ligt precies op de oude frontlinies en is dus zeer verdacht van de aanwezigheid van conventionele explosieven.

Aangetroffen explosieven en veldgraven

Tijdens dit grote en dynamische project zijn inmiddels vele explosieven en meerdere veldgraven van militairen aangetroffen. Er is veel aandacht besteed aan het archeologisch onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog. Er is een gecombineerd onderzoek uitgevoerd en er werd gezorgd voor het behoud van vondsten.

De rol van Xplosure

Xplosure heeft een Adviseur OCE en Archeologie geleverd die o.a. verantwoordelijk was voor de archeologische en milieukundige aspecten in relatie tot het vinden en bergen van conventionele explosieven.

De uitdagingen binnen het project

De uitdagingen waren o.a. de volgende:

  • Veilig en kosten efficiënt werken
  • Deskundig advies bij voorbereiding, aanbesteding en uitvoering werkzaamheden
  • Verzorgen communicatie naar bevoegd gezag
  • Aanvragen subsidie

Referentie van onze opdrachtgever

Wil je weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.