Jos Walraven: boegbeeld ontplofbare oorlogsresten: laat de feiten voor zich spreken

Jos Walraven is inmiddels al een jaar het gezicht van de DAGnl expertise explosievenonderzoek- en advies. Met zo’n 36 jaar werkervaring in de explosievenbranche kan je wel zeggen dat Jos een expert is op dit vakgebied.  Hoog tijd voor een diepte-interview om hem nóg beter te leren kennen!

De eerste kennismaking met DAGnl

Voordat Jos bij DAGnl begon, kende hij de organisatie al een aantal jaar. Jos: ‘Samen met Arno (Schuring) heb ik een aantal jaar aan het project Park Lingezegen gewerkt. Toen het project eindigde, hebben we contact gehouden. Uiteindelijk hebben we een kop koffie gedronken en zes weken later ben ik bij DAGnl gestart. Voordat ik bij DAGnl startte, kwam de organisatie op mij over als een goed open bedrijf met het motto niet kletsen maar poetsen én echt een wij-gevoel. Iedereen is vriendelijk en behulpzaam. Als iemand zwemt, valt dat meteen op, dan word je direct geholpen. Dat gevoel heb ik –  nu ik bij DAGnl werk – nog steeds. Het bedrijf is vooral gericht op onderzoek, maar de ambitie is ook om meer te focussen op alles wat daarna komt. Dat is precies wat ik leuk vind in het werk: de focus op risicoanalyses en projectuitvoering. Bij DAGnl krijg ik de kans om op mijn eigen manier hier vorm aan te geven.’

Jos: ‘Binnen DAGnl geef ik leiding aan het team explosievenonderzoek- en advies, dat verder bestaat uit Gijs, onderzoeker OOO en Ruben, historicus. Mijn ambitie is om er samen voor te  zorgen dat Xplosure (onderdeel van DAGnl) een toonaangevend adviesbureau binnen de explosievenbranche wordt. Om dat te bereiken is aantoonbare kunde en kwaliteit heel belangrijk. Daarom ben ik blij dat wij onlangs het CS-VROO certificaat hebben behaald.’

Laat de feiten voor zich spreken

Ervaring leert dat een opdrachtgever vaak weinig weet over explosieven, maar dat hij wel veilig wil werken. Jos: ‘Veiligheid en veilig werken, met in achtneming van alle wettelijke verplichtingen, is voor mij vanzelfsprekend. Maar dan moet je wel proportioneel en redelijk omgaan met de risico’s op het project. Een opdrachtgever heeft altijd maar drie vragen: wat is mijn probleem, hoe los ik het op en wat gaat het mij kosten? Door een risicoanalyse uit te voeren krijgen we een duidelijk beeld van wat het daadwerkelijke probleem is, hoe we het kunnen oplossen en wat het gaat kosten. Het is namelijk belangrijk dat we de opdrachtgever helder vertellen wat het probleem is. Een pragmatische aanpak is daarbij heel belangrijk. Verder is het van belang om alleen onderzoek uit te voeren, daar waar het écht nodig is. We hebben hier diverse voorbeelden van. Zoals projecten waarbij ervan uitgegaan wordt dat de hele gebieden verdacht zijn voor ontplofbare oorlogsresten. Dit naar aanleiding van bijvoorbeeld bombardementen op de bruggen of andere objecten. Met een gedegen onderzoek kan vaak aangetoond worden dat blindgangers al geruimd zijn of dat de bodem al geroerd is. En dan merk je, dat er vaak bij een risicoanalyse, veel aannames worden gedaan. Om die te weerleggen vind ik het veel belangrijker om bij elk project de feiten voor zich te laten spreken. Dat kan bijvoorbeeld door luchtfoto’s. Foto’s vertellen soms meer dan woorden!’

Van risicoanalyse tot basiscursus OOO

Door de verandering in wet- en regelgeving in de laatste jaren, krijgen ontplofbare oorlogsresten die, na de Tweede Wereldoorlog zijn achtergebleven, steeds meer aandacht. Jos: ‘Vooral door de wettelijke verplichtingen. Binnen ons bedrijf krijgen we dan ook steeds meer aanvragen voor explosievenonderzoek. Als we zo’n aanvraag hebben ontvangen, dan kijken we altijd of er al vooronderzoeken zijn. Zo ja, dan kan het zijn dat zo’n vooronderzoek niet helemaal voldoet. Maar dat betekent niet dat je een compleet nieuw vooronderzoek hoeft uit te voeren. Alleen doen wat nodig is, dat is ons motto. Wij voeren ook  toezicht uit op een aantal projecten, dat zijn mooie ontwikkelingen.

Om collega’s nog beter te informeren en te kunnen betrekken bij het vakgebied explosievenonderzoek zijn we gestart met de basiscursus OOO. Die cursussen geef ik bij DAGnl intern, maar ook extern bij opdrachtgevers. Op die manier probeer ik de expertise, die wij als DAGnl in huis hebben, onder de aandacht van ( toekomstige)  opdrachtgevers te brengen en te houden. Hiermee zetten we DAGnl op de kaart als een deskundig gerenommeerd adviesbureau op het gebied van alles wat met explosieven en oorlogsresten te maken heeft.’